Direct hulp aanvragen


Wat heeft u nodig?

Van cliënten van De Hulpkring zijn gegevens opgenomen in ons digitaal bestand. Het gaat daarbij om:

 

We gebruiken deze gegevens alleen voor het contact met en de dienstverlening aan de cliënt.  En gaan er uiterst zorgvuldig mee om.


Ieder heeft altijd het recht om:  

 

Mocht u van mening zijn dat De Hulpkring niet goed met uw gegevens omgaat, dan kunt u bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) een klacht indienen. De AP is verplicht de klacht te behandelen.
 

Beleid.

Voor het vastleggen van bovenstaande gegevens vragen we bij het eerste contact toestemming aan de cliënt. Dat doen we ook bij het wijzigen van uw gegevens.

25